Πρόσβαση

Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, λίγο πριν τη Λαμία ερχόμενοι από Αθήνα και λίγο μετά από τη Λαμία, ερχόμενοι από Θεσσαλονίκη, στρίβετε στον κόμβο του Μπράλου και ακολου­θείτε τα βέλη προς Παύλιανη και Δήμο Καλλιέων. Μετά την Παύλιανη ακολουθείτε τα βέλη για Αθανάσιο Διάκο.

Αθ. Διάκος

Μουσείο Αθανασίου Διάκου
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 9:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.
Τηλ. +30 22653 51501, email: kalieon@otenet.gr